Địa chỉ : Số 143 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

MÁY BỘ LẮP RÁP

Thiết bị máy vi tính là các thành phần tạo nên máy vi tính có đủ các chức năng để máy tính hoạt động đầy đủ chức năng nhất


CẤU HÌNH BỘ MÁY VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH BỘ MÁY VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH BỘ MÁY VĂN PHÒNG

Giá: 6.050.000 VNĐ

( Intel i3 10105| SSD 256GB| RAM 8GB| PSU 550W)

( Intel i3 10105| SSD 256GB| RAM 8GB| PSU 550W)

Giá: 6.050.000 VNĐ

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

Giá: 9.460.000 VNĐ

(Intel I5 10105F| SSD 256GB|RAM 8GB|PSU 550W| GIGA GTX1650 4GD6)

(Intel I5 10105F| SSD 256GB|RAM 8GB|PSU 550W| GIGA GTX1650 4GD6)

Giá: 9.460.000 VNĐ

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

Giá: 26.900.000 VNĐ

(Intel i5 13600K| RAM 16GB| SSD 256GB|PSU 750W| VGA GTX3060 12GB)

(Intel i5 13600K| RAM 16GB| SSD 256GB|PSU 750W| VGA GTX3060 12GB)

Giá: 26.900.000 VNĐ

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

Giá: 12.490.000 VNĐ

(Intel I5 11400F| SSD 256GB| RAM 8GB| PSU 550W)

(Intel I5 11400F| SSD 256GB| RAM 8GB| PSU 550W)

Giá: 12.490.000 VNĐ

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

Giá: 21.460.000 VNĐ

(Intel I5 13400F| 16gb| 512gb| PSU 750w| Asus 3060 12gb)

(Intel I5 13400F| 16gb| 512gb| PSU 750w| Asus 3060 12gb)

Giá: 21.460.000 VNĐ

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

Giá: 7.230.000 VNĐ

( Intel i3 10105F|8gb|256Gb|PSU 400w| VGA GT730 2GB)

( Intel i3 10105F|8gb|256Gb|PSU 400w| VGA GT730 2GB)

Giá: 7.230.000 VNĐ

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

Giá: 10.670.000 VNĐ

( Intel I3 12100F| SSD 256GB| RAM 8GB|PSU 450W|VGA GTX1650 4GD6)

( Intel I3 12100F| SSD 256GB| RAM 8GB|PSU 450W|VGA GTX1650 4GD6)

Giá: 10.670.000 VNĐ

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

Giá: 21.810.000 VNĐ

( Intel i5 12400F|16gb| SSD 512GB|PSU 650W| RTX3060 12)

( Intel i5 12400F|16gb| SSD 512GB|PSU 650W| RTX3060 12)

Giá: 21.810.000 VNĐ

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

Giá: 12.470.000 VNĐ

( Intel I3 12100F|SSD 256GB| RAM 8GB|PSU 550W| VGA GTX1660 6GB)

( Intel I3 12100F|SSD 256GB| RAM 8GB|PSU 550W| VGA GTX1660 6GB)

Giá: 12.470.000 VNĐ

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

CẤU HÌNH CHUẨN ĐỒ HOẠ -GAMING

Giá: 18.160.000 VNĐ

( Ryzen 5 3600| RAM 16GB| SSD 256GB|PSU 650W)

( Ryzen 5 3600| RAM 16GB| SSD 256GB|PSU 650W)

Giá: 18.160.000 VNĐ

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

Giá: 8.150.000 VNĐ

( Intel I5 11400| 16GB| SSD 512GB| PSU 550w)

( Intel I5 11400| 16GB| SSD 512GB| PSU 550w)

Giá: 8.150.000 VNĐ

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

Giá: 7.250.000 VNĐ

(Intel I3 12100| SSD 256GB| RAM 8GB| PSU 400W)

(Intel I3 12100| SSD 256GB| RAM 8GB| PSU 400W)

Giá: 7.250.000 VNĐ

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

Giá: 8.550.000 VNĐ

( Intel i3 12100|16gb| SSD 512GB| PSU 550w)

( Intel i3 12100|16gb| SSD 512GB| PSU 550w)

Giá: 8.550.000 VNĐ

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

Giá: 4.920.000 VNĐ

(Penitum G6405| Ram 8GB| SSD 512GB| PSU 400W)

(Penitum G6405| Ram 8GB| SSD 512GB| PSU 400W)

Giá: 4.920.000 VNĐ

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

Giá: 7.380.000 VNĐ

( Intel i5 11400| 8gb| SSD 256GB| PSU 550W)

( Intel i5 11400| 8gb| SSD 256GB| PSU 550W)

Giá: 7.380.000 VNĐ

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

Giá: 6.900.000 VNĐ

(Ryzen 3 3200G| 8GB| SSD 256GB| PSU 550w)

(Ryzen 3 3200G| 8GB| SSD 256GB| PSU 550w)

Giá: 6.900.000 VNĐ

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

CẤU HÌNH VĂN PHÒNG

Giá: 8.700.000 VNĐ

( Intel i5 12400| 8GB| SSD 256GB| PSU 400W)

( Intel i5 12400| 8GB| SSD 256GB| PSU 400W)

Giá: 8.700.000 VNĐ

Hiển thị 1 đến 17 trong 17 (1 Trang)