Địa chỉ : Số 143 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. P.Kinh doanh: 02963 843 456, P. Kỹ thuật: 02963 858 076

MÁY BỘ LẮP RÁP

Thiết bị máy vi tính là các thành phần tạo nên máy vi tính có đủ các chức năng để máy tính hoạt động đầy đủ chức năng nhất


PC  GAMING - ĐỒ HOẠ NYX

PC GAMING - ĐỒ HOẠ NYX

PC GAMING - ĐỒ HOẠ NYX

Giá: 8.110.000 VNĐ

( Intel i3 10105F| RAM 16GB| SSD 256GB| PSU 550W| RTX550 4GB)

( Intel i3 10105F| RAM 16GB| SSD 256GB| PSU 550W| RTX550 4GB)

Giá: 8.110.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ FLY

PC GAMING - ĐỒ HOẠ FLY

PC GAMING - ĐỒ HOẠ FLY

Giá: 11.380.000 VNĐ

( Intel i5 11400F|RAM 16GB| SSD 256GB|PSU 700W| GTX1650 4GB)

( Intel i5 11400F|RAM 16GB| SSD 256GB|PSU 700W| GTX1650 4GB)

Giá: 11.380.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ FLY1

PC GAMING - ĐỒ HOẠ FLY1

PC GAMING - ĐỒ HOẠ FLY1

Giá: 7.780.000 VNĐ

( Intel I3 10105F| RAM 8GB| SSD 256GB| PSU 550W| RTX550 4GB)

( Intel I3 10105F| RAM 8GB| SSD 256GB| PSU 550W| RTX550 4GB)

Giá: 7.780.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ GAMING X

PC GAMING - ĐỒ HOẠ GAMING X

PC GAMING - ĐỒ HOẠ GAMING X

Giá: 20.350.000 VNĐ

( Intel I5 12400F|RAM 16GB| SSD 512GB|PSU 650w|N3060 OC 12GB)

( Intel I5 12400F|RAM 16GB| SSD 512GB|PSU 650w|N3060 OC 12GB)

Giá: 20.350.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ M

PC GAMING - ĐỒ HOẠ M

PC GAMING - ĐỒ HOẠ M

Giá: 15.480.000 VNĐ

( Intel i5 12400F| RAM 16GB|SSD 512GB|PSU 650W| N3050 OC 8GB)

( Intel i5 12400F| RAM 16GB|SSD 512GB|PSU 650W| N3050 OC 8GB)

Giá: 15.480.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ M1

PC GAMING - ĐỒ HOẠ M1

PC GAMING - ĐỒ HOẠ M1

Giá: 19.060.000 VNĐ

(Intel i5 12400F|RAM 8GB| SSD 500GB| PSU 650W| RTX4060 8GB)

(Intel i5 12400F|RAM 8GB| SSD 500GB| PSU 650W| RTX4060 8GB)

Giá: 19.060.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ NYX1

PC GAMING - ĐỒ HOẠ NYX1

PC GAMING - ĐỒ HOẠ NYX1

Giá: 9.730.000 VNĐ

( Intel I3 10105| RAM 16GB| SSD 256GB|PSU 550W| GTX1650 4GB)

( Intel I3 10105| RAM 16GB| SSD 256GB|PSU 550W| GTX1650 4GB)

Giá: 9.730.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ PANO

PC GAMING - ĐỒ HOẠ PANO

PC GAMING - ĐỒ HOẠ PANO

Giá: 14.620.000 VNĐ

( Intel I3 12100F| RAM 8GB|SSD 256GB|PSU 650W| N3050 OC 6GB)

( Intel I3 12100F| RAM 8GB|SSD 256GB|PSU 650W| N3050 OC 6GB)

Giá: 14.620.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ PANO ARCTIC

PC GAMING - ĐỒ HOẠ PANO ARCTIC

PC GAMING - ĐỒ HOẠ PANO ARCTIC

Giá: 32.470.000 VNĐ

(Intel i7 14700K| RAM 16GB| SSD 1TB |PSU 650W|N3060 OC 12GB)

(Intel i7 14700K| RAM 16GB| SSD 1TB |PSU 650W|N3060 OC 12GB)

Giá: 32.470.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ PC2

PC GAMING - ĐỒ HOẠ PC2

PC GAMING - ĐỒ HOẠ PC2

Giá: 26.450.000 VNĐ

Intel i5 14500| RAM 16GB|500GB SSD| PSU 650W| N3060 OC 12GB

Intel i5 14500| RAM 16GB|500GB SSD| PSU 650W| N3060 OC 12GB

Giá: 26.450.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ X1

PC GAMING - ĐỒ HOẠ X1

PC GAMING - ĐỒ HOẠ X1

Giá: 12.040.000 VNĐ

THÔNG SỐ KĨ THUẬT : MainboardGigabyte H610M H V2 DDR436 ThángCPUIIntel Core i3 - 12100F( 2.5GHz..

THÔNG SỐ KĨ THUẬT : MainboardGigabyte H610M H V2 DDR436 ThángCPUIIntel Core i3 - 12100F( 2.5GHz..

Giá: 12.040.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ X3

PC GAMING - ĐỒ HOẠ X3

PC GAMING - ĐỒ HOẠ X3

Giá: 20.720.000 VNĐ

( Intel i5 12400F| RAM 32GB| SSD 512GB| PSU 650W|RTX4060 8GB)

( Intel i5 12400F| RAM 32GB| SSD 512GB| PSU 650W|RTX4060 8GB)

Giá: 20.720.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ Z7

PC GAMING - ĐỒ HOẠ Z7

PC GAMING - ĐỒ HOẠ Z7

Giá: 13.400.000 VNĐ

( Intel I5 11400F| Ram 16GB| SSD 500GB|PSU 700W|Giga N3050 OC 6Gb)

( Intel I5 11400F| Ram 16GB| SSD 500GB|PSU 700W|Giga N3050 OC 6Gb)

Giá: 13.400.000 VNĐ

PC GAMING - ĐỒ HOẠ Z71

PC GAMING - ĐỒ HOẠ Z71

PC GAMING - ĐỒ HOẠ Z71

Giá: 10.350.000 VNĐ

( Intel i3 12100F| RAM 8GB| SSD 256GB| PSU 550W| GTX1650 4GB)

( Intel i3 12100F| RAM 8GB| SSD 256GB| PSU 550W| GTX1650 4GB)

Giá: 10.350.000 VNĐ

PC GAMING- ĐỒ HOẠ PC1

PC GAMING- ĐỒ HOẠ PC1

PC GAMING- ĐỒ HOẠ PC1

Giá: 33.510.000 VNĐ

Intel i7 14700| RAM 16GB| 512GB SSD| PSU 850W| N3060 OC 12GB)

Intel i7 14700| RAM 16GB| 512GB SSD| PSU 850W| N3060 OC 12GB)

Giá: 33.510.000 VNĐ

PC GAMING- ĐỒ HOẠ X5

PC GAMING- ĐỒ HOẠ X5

PC GAMING- ĐỒ HOẠ X5

Giá: 13.705.000 VNĐ

( Intel i5 12400F| RAM 16GB|SSD 256GB|PSU 550W|N3050 OC 6GB)

( Intel i5 12400F| RAM 16GB|SSD 256GB|PSU 550W|N3050 OC 6GB)

Giá: 13.705.000 VNĐ

PC VĂN PHÒNG 16

PC VĂN PHÒNG 16

PC VĂN PHÒNG 16

Giá: 13.150.000 VNĐ

( Intel i7 12700|RAM 16GB| 512GB SSD| PSU 700W)

( Intel i7 12700|RAM 16GB| 512GB SSD| PSU 700W)

Giá: 13.150.000 VNĐ

PC VĂN PHÒNG V1

PC VĂN PHÒNG V1

PC VĂN PHÒNG V1

Giá: 5.540.000 VNĐ

( Pentium G6405| SSD 256GB| RAM 8GB| PSU 400W)

( Pentium G6405| SSD 256GB| RAM 8GB| PSU 400W)

Giá: 5.540.000 VNĐ

PC VĂN PHÒNG V10

PC VĂN PHÒNG V10

PC VĂN PHÒNG V10

Giá: 7.050.000 VNĐ

( Intel i3 10105| RAM 16GB| 500GB SSD| PSU 400W)

( Intel i3 10105| RAM 16GB| 500GB SSD| PSU 400W)

Giá: 7.050.000 VNĐ

PC VĂN PHÒNG V11

PC VĂN PHÒNG V11

PC VĂN PHÒNG V11

Giá: 7.500.000 VNĐ

( Intel i5 10400| RAM 8GB| 500GB SSD| PSU 550W)

( Intel i5 10400| RAM 8GB| 500GB SSD| PSU 550W)

Giá: 7.500.000 VNĐ

Hiển thị 1 đến 20 trong 38 (2 Trang)