Địa chỉ : Số 143 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. P.Kinh doanh: 02963 843 456, P. Kỹ thuật: 02963 858 076

MÁY HUỶ GIẤY

Máy Huỷ Tài Liệu LBA H-8CD

Máy Huỷ Tài Liệu LBA H-8CD

Máy Huỷ Tài Liệu LBA H-8CD

Giá: 3.950.000 VNĐ

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành mảnh 2x8mmCông suất hủy (75g A4): 8Tốc độ hủy 3.0m/phútMiệng cắt rộng..

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành mảnh 2x8mmCông suất hủy (75g A4): 8Tốc độ hủy 3.0m/phútMiệng cắt rộng..

Giá: 3.950.000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu LBA P-13CD

Máy huỷ tài liệu LBA P-13CD

Máy huỷ tài liệu LBA P-13CD

Giá: 6.450.000 VNĐ

* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thể tích thùng chứa giấy lớn (28L).Hủy Vụn thành mảnh 3x18mm.Công suất hủy (75g ..

* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thể tích thùng chứa giấy lớn (28L).Hủy Vụn thành mảnh 3x18mm.Công suất hủy (75g ..

Giá: 6.450.000 VNĐ

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA HC-27

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA HC-27

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA HC-27

Giá: 2.620.000 VNĐ

* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Hủy vụn thành mảnh 3x16mmCông suất hủy (70g A4): 6 tờTốc độ hủy 3.5m/phútMiệng c..

* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Hủy vụn thành mảnh 3x16mmCông suất hủy (70g A4): 6 tờTốc độ hủy 3.5m/phútMiệng c..

Giá: 2.620.000 VNĐ

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA HC-38

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA HC-38

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA HC-38

Giá: 3.300.000 VNĐ

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành mảnh 3x10mmCông suất hủy (70g A4): 7-8Tốc độ hủy 3.5m/phútMiệng cắt r..

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành mảnh 3x10mmCông suất hủy (70g A4): 7-8Tốc độ hủy 3.5m/phútMiệng cắt r..

Giá: 3.300.000 VNĐ

Máy Hủy Tài Liệu ZIBA HC-39

Máy Hủy Tài Liệu ZIBA HC-39

Máy Hủy Tài Liệu ZIBA HC-39

Giá: 4.700.000 VNĐ

* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Vụn thành mảnh 3x20mmCông suất hủy (70g A4): 10-11Tốc độ hủy 3.4m/phútMiệng cắt ..

* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Vụn thành mảnh 3x20mmCông suất hủy (70g A4): 10-11Tốc độ hủy 3.4m/phútMiệng cắt ..

Giá: 4.700.000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu ZIBA HC-52

Máy huỷ tài liệu ZIBA HC-52

Máy huỷ tài liệu ZIBA HC-52

Giá: 5.700.000 VNĐ

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành mảnh 3x30mmCông suất hủy (70g A4): 12Tốc độ hủy 3.5m/phútMiệng cắt rộ..

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành mảnh 3x30mmCông suất hủy (70g A4): 12Tốc độ hủy 3.5m/phútMiệng cắt rộ..

Giá: 5.700.000 VNĐ

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA HS-38

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA HS-38

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA HS-38

Giá: 4.600.000 VNĐ

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành sợi 3.8mmCông suất hủy (70g A4): 14-15Tốc độ hủy 3.5m/phútMiệng cắt r..

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành sợi 3.8mmCông suất hủy (70g A4): 14-15Tốc độ hủy 3.5m/phútMiệng cắt r..

Giá: 4.600.000 VNĐ

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA PC-410CD

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA PC-410CD

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA PC-410CD

Giá: 6.900.000 VNĐ

*THÔNG SỐ KỸ THUẬTVụn thành mảnh 2.5x15mmCông suất hủy (70g A4): 9-11Tốc độ hủy 3.5m/phútMiệng cắt r..

*THÔNG SỐ KỸ THUẬTVụn thành mảnh 2.5x15mmCông suất hủy (70g A4): 9-11Tốc độ hủy 3.5m/phútMiệng cắt r..

Giá: 6.900.000 VNĐ

Máy Hủy Tài Liệu ZIBA PC-413CD

Máy Hủy Tài Liệu ZIBA PC-413CD

Máy Hủy Tài Liệu ZIBA PC-413CD

Giá: 6.950.000 VNĐ

* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Vụn thành mảnh 3x20mmCông suất hủy (70g A4): 13-14Tốc độ hủy 3.2m/phútMiệng cắt ..

* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Vụn thành mảnh 3x20mmCông suất hủy (70g A4): 13-14Tốc độ hủy 3.2m/phútMiệng cắt ..

Giá: 6.950.000 VNĐ

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA PC-415CD

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA PC-415CD

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA PC-415CD

Giá: 9.000.000 VNĐ

* Thông số kỹ thuật:Vụn thành mảnh 2x10mmCông suất hủy (70g A4): 13-15Tốc độ hủy 3.8m/phútMiệng cắt ..

* Thông số kỹ thuật:Vụn thành mảnh 2x10mmCông suất hủy (70g A4): 13-15Tốc độ hủy 3.8m/phútMiệng cắt ..

Giá: 9.000.000 VNĐ

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA PC-417CD

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA PC-417CD

Máy Huỷ Tài Liệu ZIBA PC-417CD

Giá: 9.300.000 VNĐ

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành mảnh 2x10mmCông suất hủy (70g A4): 14-16Tốc độ hủy 6.0m/phútMiệng cắt..

* THÔNG TIN SẢN PHẨM:Vụn thành mảnh 2x10mmCông suất hủy (70g A4): 14-16Tốc độ hủy 6.0m/phútMiệng cắt..

Giá: 9.300.000 VNĐ

Hiển thị 1 đến 11 trong 11 (1 Trang)